Το ΊδρυμαΕκκλησιαστική ΣχολήΒιβλιοθήκηΖαγοροχώριαΕκθεσιακό κέντροΕιδήσειςMισθώσεις ΑκινήτωνeShop
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ   

Δικτυακού τόπου www.rizarios.gr

H ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΡΕΣ) κοινωφελές Ιδρυμα, λειτουργεί τον δικτυακό τόπο http://www.rizarios.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος Ρ.Ε.Σ.») και με την παρούσα Πολιτική δηλώνει τη δέσμευσή του για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ, των χρηστών που εισέρχονται με χρήση ειδικών κωδικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου Ρ.Ε.Σ. των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών, υπαλλήλων, αποφοίτων, δωρητών ή τρίτων προσώπων (εφεξής: «Επισκέπτες» ή «Υποκείμενα δεδομένων») που επιλέγουν κάποια υπηρεσία μέσω του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ.


Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο της ΡΕΣ, μπορεί να ζητηθεί από τον Επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του είτε για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας, είτε για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση της Ρ.Ε.Σ, είτε για να υποβάλει κάποια αίτηση, να εγγραφεί στο newsletter ή σε έτερη επικοινωνία της Ρ.Ε. , ή να προβεί σε πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον Επισκέπτη είναι μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, οικονομικά δεδομένα, φωτογραφία ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγει μέσω του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ (ενδεικτικά αναφέρουμε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εργασία στη Ρ.Ε.Σ. ή δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση της Ρ.Ε.Σ.).
Ο Επισκέπτης θα ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση για τα δεδομένα που καλείται να συμπληρώσει και τη χρήση / επεξεργασία αυτών, καθώς και για το ποια από αυτά είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η συμπλήρωσή τους για την ολοκλήρωση της ενέργειας.
Πληροφορίες πρόσβασης: Επίσης, κατά την είσοδο στο www.rizarios.gr μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία απέκτησε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ο Επισκέπτης, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet του Επισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για ανίχνευση της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο www.rizarios.gr και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του Δικτυακού Τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά.


Για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο σύμβασης μαζί σας (εγγραφή μαθητή στα Σχολεία της Ρ.Ε.Σ., στις υπηρεσίες Μεταφοράς, στην υπηρεσία σίτισης, στα Ειδικά Προγράμματα της Ρ.Ε.Σ στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων) συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων και καλύπτονται από την Πολιτική Ασφαλείας προσωπικών δεδομένων της Ρ.Ε.Σ, όπως αυτή κοινοποιείται στα υποκείμενα των δεδομένων (στο πλαίσιο εγγραφών στα Σχολεία της Ρ.Ε.Σ ή σε έτερες Υπηρεσίες και ευρίσκεται στις οικείες υποσελίδες του Δικτυακού Τόπου του Ρ.Ε.Σ.
Πέραν των ως άνω, αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ, όπως τα δηλώνει ο ίδιος ο Επισκέπτης, αυτά συλλέγονται:

  • Για να εκτιμήσουμε αιτήσεις εργασίας στη Ρ.Ε.Σ. που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Δικτυακού Τόπου
  • Για να ικανοποιηθεί αίτημα για χρήση υπηρεσίας της Ρ.Ε.Σ
  • Για να δηλωθεί η συμμετοχή του σε εκδήλωση / δράση της Ρ,Ε.Σ. ή τρίτου
  • Για να πραγματοποιήσουμε την επιλογή πληρωμής υπηρεσίας (σε όσες υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένη μέσω του Δικτυακού Τόπου)
  • Για να αποστείλουμε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών για τα θέματα που το ίδιο το υποκείμενο έχει επιλέξει με την εγγραφή του / συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο.
  • Για να διαγνώσουμε ενδεχόμενα προβλήματα με τον server μας (μέσω της IP address) και να διαχειριστούμε το Δικτυακό Τόπο της Ρ.Ε.Σ. ελέγχοντας ποια μέρη του Δικτυακού Τόπου έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ποιο ποσοστό επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου ανήκει στην Κολλεγιακή Οικογένεια. Σημειώνουμε ότι δε συνδέουμε IP addresses με συγκεκριμένο υποκείμενο.

 

Αποδέκτες δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ. και η επεξεργασία αυτών περιορίζεται εντός της ΡΕΣ . και των σχολικών μονάδων και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της Ρ.Ε.Σ και τις Υπηρεσίες του, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
Μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων μέσω του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή (σε τρίτες συνεργαζόμενες τράπεζες που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία) ή προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή του υποκειμένου σε δράση / εκδήλωση τρίτου).
Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας / αίτησης.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχουν δηλωθεί στον Δικτυακό Τόπο της Ρ.Ε.Σ σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας στις περιπτώσεις outsourcing ή όταν τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.


Χρήση cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρές πληροφορίες δεδομένων, που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό ανιχνευτή. Τα cookies αποστέλλονται στον browser του επισκέπτη από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
Η Ρ.Ε.Σ δεν χρησιμοποιεί cookies.


Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται στον δικτυακό Τόπο της Ρ.Ε.Σ . να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι η Ρ.Ε.Σ. δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.


Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Η Ρ.Ε.Σ. μπορεί να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό του Τόπο. Σημειώνεται ότι στην φόρμα επικοινωνίας θα υπάρχει ενημέρωση για την επικοινωνία που μπορεί να διενεργηθεί εκ μέρους της Ρ.Ε.Σ και ο Επισκέπτης θα κληθεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης εκ μέρους της Ρ.Ε.Σ για ενημερωτικά θέματα της Ρ.Ε.Σ . για τη συγκεκριμένη δράση που εγγράφεται ο Επισκέπτης ή για την υπηρεσία που διενεργεί τη δράση / εκδήλωση ή για λοιπές δράσεις της Ρ.Ε.Σ .

Ο Επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα συγκατάθεση για αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιλέγοντας συγκεκριμένο σύνδεσμο (unsubscribe) που θα ευρίσκεται εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος ή διατυπώνοντας σχετικό αίτημα στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ρ.Ε.Σ. (στοιχεία επικοινωνίας οράτε κατωτέρω).

Αν μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πληροφορία που περιέχεται στο μήνυμα μπορεί να μην είναι ασφαλής ή κρυπτογραφημένη. Για το λόγο αυτό συστήνουμε την προσεκτική αποστολή προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Προστασία Δεδομένων

Για να εμποδιστεί η πρόσβαση τρίτων, να διατηρηθεί η ακρίβεια των δεδομένων και να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση των πληροφοριών / δεδομένων που συλλέγονται από τους Επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, η Ρ.Ε.Σ έχει ακολουθήσει το ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατών να εγγυάται 100% ασφάλεια.

Η Ρ.Ε.Σ . έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εξασφάλισης των δεδομένων που συλλέγει από την Ιστοσελίδα και την περαιτέρω επεξεργασία / χρήση αυτών.

 

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν τα ίδια τα Υποκείμενα των δεδομένων μέσω του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ. διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην κάθε δράση και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Η Ρ.Ε.Σ . δύναται να διατηρήσει δεδομένα των υποκειμένων όπως τα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα / αίτηση του Δικτυακού του Τόπου, προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για την δράση / υπηρεσία που έχει επιλέξει το υποκείμενο και μετά την ολοκλήρωση αυτής ή και για έτερες δράσεις του Ρ.Ε.Σ Η εν λόγω διατήρηση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου, την οποία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει στο μέλλον χωρίς να θίγεται η επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.


Δικαιώματα υποκειμένων

Η Ρ.Ε.Σ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: (Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο έχει δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς την Ρ.Ε.Σ δια μέσου του ορισθέντος Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας ως ορίζονται κατωτέρω. Η Ρ.Ε.Σ θα απαντήσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίσημη παραλαβή του έγγραφου αιτήματος, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτείται και αναλόγως της πολυπλοκότητας του αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό.


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η Ρ.Ε.Σ. έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για παρακολούθηση της τήρησης των παρόντων διατάξεων της Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων του Δικτυακού Τόπου της Ρ.Ε.Σ και συμμόρφωσης της Ρ.Ε.Σ με τον Γενικό Κανονισμό. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και λοιπών ζητημάτων που τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους.

[Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Κύριος Ιωάννης Γιαννακάκης, τηλέφωνο: +302168090075, email: dpo@rizarios.gr, διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 51 Τ.Κ, 10676 Aθήνα, Website: www.rizarios.gr]


Εποπτεύουσα Αρχή

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).
[www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισιάς αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr]

Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων δικτυακού τόπου Ρ.Ε.Σ

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της νομοθεσίας και έχει τεθεί σε ισχύ στις 25.5.2018. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο της Ρ.Ε.Σ . (www rizarios .gr) και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

 

Το κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρους αυτού.